14237560_1089230364490462_2236921444549635460_n

I Tappinate da za Cuncittina – Trapani-Pro Vercelli 1-1 ” Un tempu l’unu ! “

Du partite, du punta. Abbonè abbonè ! A pima pattita o Provincialo a iucaru un tempu l’uno. Nu primu a Pro Veccelle, nu secunnu u Trapani.

Cettu i piemuntise eru n vantaggio chiossai pi na fissaria du putteri nostru  ma Guerriere è un picciuteddu e e giovane ci si have a dare firucia anchi picchì si u putteri sbaglia è gollo, si sbaglianu l’autre fannu menu dannu.

A difesa è ancora r’assistimare e Illeggittime ave ancora capuire chi semu n seria B mentri  chiddru chi have a  Casa Sula i peri l’havi boni ma have a capire i meccanisme, Pagliarule chi pi furtuna un ioca pi comu leggi , cumannau a difesa , Fazie accussì accussì mentri Rizzate , o solito, si ferma sulu quannu finisce a benzina. Un pocu di scantazzi li pigghiamu  , u centrucampo runfuliava , fattu sta chi u Tr apane nu primu tempu un c’era.  !

Nu secunnu tempu canciau a musica. Già mu mmaginu soccu c’appe a dire Sesse ne spogliatoie. L’appe a pigghiare a unu a unu e li sbattiu a muru e ci vuciau n’aricchie e ci fici sentire u ciauru r’ascidde surate ca prumissa chi si un s’avissiru arripigghiate , dri ascidde ci li facia alliccare pi mezz’ura.  Cu stu scantu i picotti traseru n’campu e s’arricordaru chi sunnu u Trapane e chi l’annu scorsu arrivaru terzi ! A fatta !

A squadra canciau mazurka, Coronade pigghiau n manu a situaziona , i piemuntise vittiru succi viddi e Guerriere si potti pigghiare u littinu e s’arripusau. Nizzette curriu assae ma assira non era tanto aspirato  mentre quannu finarmemnte sciu Barillè e trasiu Colombatte i cose canciaru e si vitte.  Lassatilu iucare e virite soccu cummina. Curunateddu fici un gollo veru bellu e si ni mangiau nautru ma sapite chi vi ricu ? Guremunillu st’annu . Si ioca accussì’, su pigghia quarchi squadrune. Drà ravante vabbè chi palluna n’arrivaru picca ( nuddu nu primu tempu ) ma De Cenche e Ferrette un mi piaceru. Chiù cunfuse chi pissuase ma puru pi iddi n’emu a ricoddare chi semu all’inizio, a squadra è nova e ancora s’hannu a canuscire boni. E poi non ci avemu a scurdare chi ancora ni mancanu iucatura m’pottanti. Citre trasiu e si vitte ma ancora  è a rodaggio comu i machine nove, Petkovicce sciu aere du dutture e u biunnu Machine appena torna fa adifferenza . C’è poi Scozzarelle e  viremu soccu cummina .  Matteo ave a capire chi orammai sinu a gennaio ioca cu Trapane e si vole irisinne cull’annu novu s’have amettire a testa a postu. Un parlu di peri ma da testa vene adire iucare cu ciriveddu e un pinsare sulu a muddare cauci e farisi ittare fora. Fina a prova contraria, ioca cu Trapane !

Di Sesse c’è picca di rire, pi mia esti u megghiu allenature da seria B e si vosi arristare vene a dire chi è ottimisto. Certu, u Trapani have a dire chi ni avemu sulu a salvarine ma secunnu mia quarchi cosa chiossae a putemu pinzare di fare.

Ora emu aiucare a Avelline e poi n’avemu dui n’casa a picca iorna di differenza ( cu l’ Ascole e cu Spezie ). L’idealo è fare chiù punta possibilo picchì si puru ci su assae iucatura nove, unn’emua scantare di nuddu. Cettu Sesse ave u so chiffare ma c’èsti sulu  ri essiri ottimiste. Ancora emu a virire comu ioca a difesa Fulignatte ( corretto in Figliomeni ) ma l’esperienza l’have e un c’avissiru a essiri poblemi.

L’ impottanto è che ni ricoddamu chi semu u Trapane e ora i squadre si scantanu. Po’ essiri chiù tintu ma è a liggi du sport e poi si dicinu chi si scantanu ..veni a dire chi semu forti. A fatta!

Fozza Trapane !

Post Navigation

Lascia una risposta